Απόφαση Ειδικής πιστοποίησης ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Ε.Κ.Κ.Α. και της Απόφασης υπ' αριθμ. Δ23/40384/2846 του Υπουργείου Εργασίας, έχει χορηγηθεί στο σύλλογο μας η ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

 

Η Απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί στο επισυναπτόμενο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2334 / 30-10-2015).