Δραστηριότητες του Συλλόγου Πολυτέκνων Καλύμνου

Σύντομη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

 

 

  • ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  • ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΣΕ ΕΓΓΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.