Συμμετοχή μας σε πάμπολλα συνέδρια ...

Συμμετοχή μας σε πάμπολλα συνέδρια, στη Πάτρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Κομοτηνή και σε πολλά άλλα μέρη.