Επίσκεψη της προέδρου κ. Ψαρομπά Σεμίραμης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επίσκεψη της προέδρου κ. Ψαρομπά Σεμίραμης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα νησιά μας για πολλά θέματα αλλά προπάντων για τη πολύτεκνη οικογένεια.