Κόψιμο της Βασιλόπιτας παρόντων όλων των επισήμων

Κόψιμο της Βασιλόπιτας παρόντων όλων των επισήμων.
Οικονομικός απολογισμός του έτους.
Παιδιά που κερδίζουν το φλουρί στο κόψιμο της Βασιλόπιτας.